24/7 Service

image

Schade komt altijd onverwachts, dus is het fijn wanneer uw verzekerden door een professionele partij te woord wordt gestaan en dat er adequate actie wordt ondernomen.

Centraal Ontzorgd verhelpt snel en professioneel alle gevolgen van brand- en waterschades, waaronder reiniging, verhuisservice, rook- en roetschade. Direct na een calamiteit worden de schadebeperkende maatregelen genomen, ook wanneer de schade in avond- of nachturen wordt gemeld. Aansluitend maken we een plan van aanpak voor de verzekerde en volgen de herstelwerkzaamheden elkaar snel op. Natuurlijk dragen wij zorg voor het gehele (ook bouwkundig) herstel tot aan de oplevering.

Mogelijke schades
• Waterschade
• Brandschade
• Rook- en roetschade
• Schade door lekkage
• Inbraakschade
• Ruitschade
• Stormschade
• Schade door vandalisme
• Etc.

Werkzaamheden
• 24-uurs service & bereddering
• Verhuiswerkzaamheden en tijdelijke opslag
• Glasherstel
• Timmerwerkzaamheden
• Metselwerkzaamheden
• Schilderwerkzaamheden
• Behangwerkzaamheden
• Dakwerkzaamheden
• Stucwerkzaamheden
• Tegelwerkzaamheden
• Loodgieters werkzaamheden
• Electra werkzaamheden
• Schoonmaak- / sanerings- / reconditioneringswerkzaamheden
• Parket- en laminaat werkzaamheden
• Stofferingswerkzaamheden
• Etc.