Verzekeraars

image

Centraal Ontzorgd biedt één aanspreekpunt en de complete uitvoering van schadeherstel voor assurantie tussenpersonen en verzekeraars. Schademeldingen kunnen door de verzekerde 24/7 worden doorgegeven bij onze meldkamer, waarna onze herstelmanager de uitvoering van de herstelwerkzaamheden coördineert en met de verzekerde afstemt. Via de online webportal heeft u als assurantie tussenpersoon op ieder moment inzicht in de lopende meldingen en de stand van zaken van het schadeherstel door Centraal Ontzorgd.