Contra-Expertise - Zuid Holland, NoordHolland, Utrecht en Zeeland

Er bestaat veel verschil tussen contra-expertisebureau’s. Van de meeste bureau’s krijgt u het verzoek om zo snel mogelijk een schriftelijke bevestiging te ondertekenen. Een onderdeel van deze bevestiging is een clausule waarin wordt vermeld dat de kosten die door uw verzekeraar niet aan de contra-expert zullen worden betaald voor uw rekening zullen komen. Het gevaar voor u bestaat dat u na de afwikkeling van de schade een aanvullende nota van de contra-expert zult ontvangen, aangezien deze van mening is niet voldoende inkomen te hebben gehad, ondanks dat uw verzekeraar de nota op basis van de polisvoorwaarden aan de contra-expert heeft voldaan.

Van ons ontvangt u geen rekening, tenzij dit door bijzondere omstandigheden niet anders kan. U zult hier dan van te voren door ons over worden ingelicht en komt u dan niet voor een onaangename verrassing te staan.

Wanneer Tegenwicht voor u de schade gaat behandelen ontvangt u van ons een inlogcode, waarmee u in uw dossier kunt inloggen en de voortgang van uw schadeafwikkeling kunt in zien. Deze mogelijkheid bieden wij u als enig contra-expertisebureau aan.

Tegenwicht werkt uitsluitend met Register Experts(re). Onze experts zijn ingeschreven in het Register van het NIVRE (Nederlands Instituut voor Register Experts). Het NIVRE waarborgt onder meer de kwaliteit en professionaliteit van de ingeschreven experts.

U mag van ons daarom kwaliteit, professionaliteit en vakkennis verwachten.