Letselschade

Het kan ons allemaal overkomen; slachtoffer worden van een verkeersongeval, ziekte veroorzaakt op of door het werk of simpelweg een ongeval in of rond uw huis. Niet voor niets luidt het gezegde: "een ongeluk zit in een klein hoekje".

Gevolgen letselschade:
Als u gewond bent geraakt door bijvoorbeeld een verkeers- of arbeidsongeval, mishandeling, een ander strafbaar feit, medisch onzorgvuldig handelen, er sprake is van een beroepsziekte, of als er zelfs sprake is van overlijden en u daardoor schade lijdt, dan heeft dit vaak grote financiële gevolgen.

Een aantal voorbeelden:
- inkomstenderving door arbeidsongeschiktheid, welke tijdelijk of blijvend van aard is;
- ziektekosten die voor uw rekening komen, denk bijvoorbeeld aan het eigen risico, fysiotherapie etc;
- kosten van huishoudelijke hulp;
- klusjes in en rond uw huis, die u eerst zelf kon doen maar nu moet uitbesteden, denk aan verven, tuinieren, auto wassen etc;
- reiskosten en andere extra kosten.

Bovenstaande opsomming geeft slechts een klein aantal van de mogelijke financiële gevolgen weer. Het gaat om onvoorziene extra kosten, welke boven uw normale kosten van levensonderhoud komen. Dat kan in totaal al snel in de duizenden euro's lopen. Als daarbij uw inkomsten dalen, bijvoorbeeld omdat uw loon niet volledig wordt doorbetaald, u ontslagen wordt of in een WIA-uitkering belandt, dan komt u al snel in de financiële problemen.

Is een ander aansprakelijk voor het door u opgelopen letsel?
Als u door toedoen van een ander letsel hebt opgelopen en die ander daarvoor aansprakelijk is, moet die persoon uw schade vergoeden. Daarnaast hebt u recht op een smartengeldvergoeding wegens smart, pijn en gederfde levensvreugde. In de meeste gevallen is die aansprakelijke partij verzekerd voor aansprakelijkheid, zodat een claim bij diens verzekeraar kan worden ingediend.
Als eisende partij moet u aantonen dat die ander aansprakelijk is, welke schade u daardoor hebt geleden én u moet bewijs leveren voor het (medisch causale) verband tussen het ongeval en de geleden schade. Dit alles kan zeer ingewikkeld zijn, zodat het van belang is om professionele hulp in te schakelen. Ons kantoor biedt u die hulp.

Meerdere advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het verhalen van geleden en nog te lijden letselschades. Zij zijn zeer ervaren en hebben allen een specialisatieopleiding personenschade gevolgd, of zijn daarvoor studerend. Tevens zijn deze advocaten lid van de specialisatievereniging LSA (Letsel Schade Advocaten), het ASP (vereniging voor advocaten van slachtoffers van personenschade) en Stichting Keurmerk. Dit is voor u een waarborg dat onze advocaten maximaal zijn gespecialiseerd en uitsluitend optreden voor slachtoffers. Daarnaast hebben onze advocaten, door kennis en ervaring, inzicht in de werk- en denkwijze van de aansprakelijkheidsverzekeraars, wat een groot verschil kan zijn bij de uiteindelijke letselschaderegeling. Mocht het in een zaak tot een gerechtelijke procedure komen, dan kan in uw geval door uw eigen advocaat worden geprocedeerd. Dit in tegenstelling tot de vele letselschadekantoren waar juristen werkzaam zijn, die niet kunnen en mogen procederen. In zo'n geval zou uw dossier dan alsnog aan een advocaat moeten worden overgedragen.